ENVITES, spol. s r.o. - průmysl

Průmyslová písková filtrace
tlakové, kontinuální pískové s využitím při výrobě, předčištění a dočištění technologických vod i pro terciální…
envites.trade.cz/prumyslova-piskova-filtrace

Čištění odpadní vody
vzniklého při čištění odpadní vody a také na proces terciálního dočištění komunálních odpadních vod, kdy…
envites.trade.cz/cisteni-odpadni-vody

Kalolis
obsah sušiny v kalu, membránový kalolis navíc umožní efektivní promytí kalového koláče Komorový kalolis i…
envites.trade.cz/kalolis

Čiření vody
vestavba Před sedimentací protéká kapalina zónou koagulace a flokulace Pro požadovanou kvalitu na výstupu dodáme…
envites.trade.cz/cireni-vody

Copyright © 2001-2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.